Nederlands (NL) German (DE)

Kwaliteit Omdat de NatuurApotheek een erkende apotheek is voldoen onze bereidingen ook aan de eisen die de geneesmiddelenwet stelt aan farmaceutische producten. Zo stelt de geneesmiddelenwet duidelijke eisen aan bijvoorbeeld de toegestane afwijking van de hoeveelheid werkzame stoffen in een bereiding, t.o.v. de opgegeven hoeveelheid. In de NatuurApotheek werken wij volgens de richtlijnen van een reguliere bereidende apotheek zodat onze bereidingsvoorschriften per productiecharge controleerbaar zijn, inclusief de analysecertificaten van de gebruikte grondstoffen. Wij garanderen daarmee de hoogst haalbare kwaliteit van al onze bereidingen, en zijn daarbij volledig transparant voor iedere voorschrijver.

De natuurlijke en orthomoleculaire grondstoffen die wij inkopen zijn de sterkst werkzame en zuiverste grondstoffen die wereldwijd beschikbaar zijn, en voldoen bovendien aan de Europese zuiverheidseisen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er gegarandeerd geen limieten voor resten van pesticiden en zware metalen worden overschreden. Bovendien betrekken wij onze grondstoffen per grondstof steeds van dezelfde leverancier, zodat steeds van een vergelijkbaar therapeutisch effect kan worden uitgaan.