Nederlands (NL) German (DE)Op deze pagina vindt u informatie over Clinical Nutrition College.
Inmiddels is de eerste cursus succesvol afgerond. Zodra de data bekend is voor de tweede cursus dan kunt u dat hier vinden.
Hieronder vindt u de uitnodiging en het programma van de eerste cursus (deze cursus heeft al plaatsgevonden).

Clinical Nutrition College 1: 11-9-2019 t/m 11-1-2020

De NatuurApotheek organiseert samen met en onder leiding van de arts en bioloog Engelbert Valstar een unieke cursus orthomoleculaire geneeskunde voor artsen, apothekers en therapeuten.

Daarin komen onder meer de beperkingen van de reguliere geneeskunde aan de orde, en natuurlijk welke aanvullingen de orthomoleculaire geneeskunde te bieden heeft. De cursus wordt verzorgd door diverse experts op dit terrein en vindt plaats op vijf zaterdagen in de NatuurApotheek in Pijnacker (7 september 2019, 12 oktober 2019, 2 november 2019, 30 november 2019 en 11 januari 2020).
Deelnemers die de cursus met succes hebben afgerond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus zal bij de beroepsorganisaties van de deelnemers worden aangemeld voor accreditatie. Om accreditatie voor elkaar te krijgen, is een samenwerking aangegaan met het e-learning systeem van Jelle van den Berg, waar ook notarissen en accountants gebruik van maken.
In het e-learning systeem gaat u onder andere samenvattingen vinden en vragen en antwoorden die besproken worden in de cursus.
Zie: www.opleidingnu.nl voor een indruk van de e-learning omgeving.


Voor honderd aandoeningen (exclusief kanker) wordt in vijf dagen besproken wat de beste (aanvullende) behandelmogelijkheden zouden kunnen zijn op basis van 'Randomised controlled Clinical Trials' (RCT’s). Kanker komt hoogstwaarschijnlijk in een vervolgcursus aan de orde. In diezelfde periode worden ook talrijke zowel positieve als negatieve interacties c.q. wisselwerkingen besproken tussen de aanbevolen orthomoleculaire middelen en reguliere geneesmiddelen. Dat kunnen per middel enkele tot een twintigtal interacties zijn. Deze interacties kunnen in RCT’s bekeken zijn, maar vaker op statistisch lager niveau. Het programma ziet er als volgt uit (zie bijlage).

Het is de bedoeling dat alle presentaties worden gevolgd door latere updates. Het e-learning systeem zal ook worden bijgewerkt met de updates. Vanaf 2020-2021 zal in een advanced cursus ook een aantal kankers besproken worden: zowel de reguliere therapeutische behandelprotocollen in de diverse stadia alsook wat complementair bewezen dan wel aannemelijk is.
 
Het programma van Clinical Nutrition College 2019-2020

www.clinicalnutritioncollege.nl